Kolejny Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej odbędzie się 17 października 2013 roku w hotelu Intercontinental w Warszawie w godz. 09.00-17.00. Podobnie jak w roku ubiegłym w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele rządu, parlamentu, środowiska biznesowego i akademickiego, organizacji pracodawców, firm członkowskich PSSB i niezrzeszonych oraz dziennikarze.

Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem „Budujemy relacje” pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Celem tej corocznej imprezy jest przedstawienie szerokiemu gronu osób i instytucji opiniotwórczych  oraz reprezentantom sektora sprzedaży bezpośredniej perspektyw jego rozwoju na tle uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i psychologicznych, a także działań Stowarzyszenia w dziedzinie stanowienia i przestrzegania standardów etycznych i ochrony konsumentów.

Honorowy Patronat: Wicepremier i Minister Gospodarki

Źródło: http://pssb.pl/

Jeśli jesteś sprzedawcą bezpośrednim dystrybutorem bądź przedsiębiorcą działającym w branży i chcesz podpisać się pod wnioskiem o ustanowieniu Dania Sprzedaży bezpośredniej skontaktuj się z Blueeyes Group: logotyp
biuro@blueeyes.pl w temacie wpisz PDSB-Petycja

 

Comments are closed.stat4u