W dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się kolejny Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. Podobnie jak w roku ubiegłym w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele rządu, parlamentu, środowiska biznesowego i akademickiego, organizacji pracodawców, firm członkowskich PSSB i niezrzeszonych oraz dziennikarze.

Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem „Budujemy relacje” pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Celem tej corocznej imprezy jest przedstawienie szerokiemu gronu osób i instytucji opiniotwórczych  oraz reprezentantom sektora sprzedaży bezpośredniej perspektyw jego rozwoju na tle uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i psychologicznych, a także działań Stowarzyszenia w dziedzinie stanowienia i przestrzegania standardów etycznych i ochrony konsumentów.

Honorowy Patronat: Wicepremier i Minister Gospodarki

Źródło: http://pssb.pl/

 

Comments are closed.stat4u