Marka Blueeyes TM

 

 

Logo oraz nazwa Blueeyes są znakami zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Numer prawa wyłącznego nr 236910.

 

 
stat4u